Tarieven, vergoeding en locatie

Tarieven - Wandeltherapie

Het (telefonische) kennismakingsgesprek is gratis. Het intakegesprek en vervolgsessies kosten 95 euro per sessie   en 150 euro wanneer er sprake is van vergoeding via werkgever of (uitkerings)instantie (bedrijfstarief).

Richtlijn aantal sessies:

Hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van de problemen en vragen waar je mee zit. De meeste cliënten komen met vijf a zes sessies al een heel eind, maar korter of langer kan natuurlijk ook. Sessies duren 45 minuten (ook de intake) en tussen sessies zitten meestal 2 weken.
In principe krijg je na afloop van elke sessie een factuur via de mail welke voorafgaand aan de volgende sessie betaald moet worden. Hierover maken we afspraken tijdens de intake. Na afronding van het gehele traject ontvang je van mij een eindnota die je eventueel in kan dienen bij de zorgverzekering of werkgever, mocht je daarvoor in aanmerking komen.

Ziektekostenverzekeraar, werkgever, belastingdienst en UWV

ACT outside heeft geen contracten met ziektekostenverzekeraars en mijn diensten worden daardoor niet of slechts deels vergoed. Voordeel is dat ik niet werk met DSM-diagnoses, je geen verwijzing van de huisarts nodig hebt en je bij mij relatief snel terecht kunt.
Overigens vallen een deel van de psychische klachten waar ACT outside hulp bij biedt, bijvoorbeeld stress en burn-out klachten, niet onder de vergoeding van de ziektekostenverzekeraars.
Mocht je wel graag in aanmerking willen komen voor psychologische hulp vergoed vanuit de basiszorg, dan is dat mogelijk via Caredate waar ik ook bij aangesloten ben. Je hebt dan wel een verwijsbrief nodig van de huisarts en er dient sprake te zijn van een vermoeden van psychische problematiek zoals dat in de DSM 5 staat vermeld. De huisarts kan daar meer over vertellen.

Caredate is een officieel erkende zorginstelling voor de meest voorkomende reguliere kortdurende behandelingen in de basis GGZ. Check de website van Caredate voor meer informatie over het samenwerkingsverband en de vergoedingsmogelijkheden.

Soms worden een aantal sessies door een werkgever of het UWV vergoed, informeer daarnaar bij je werkgever of uitkeringsinstantie.
Begeleiding en therapie kan mogelijk ook gedeeltelijk vergoed worden via opgave bij de belastingdienst. Eventuele teruggave van gemaakte kosten regel je zelf met de zorgverzekering, werkgever, belastingdienst en het UWV.

Annuleren van een afspraak

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt zonder goede reden ben ik genoodzaakt om de sessie alsnog in rekening te brengen. Hiervoor geldt een tarief van 45  euro voor te laat afmelden en bij niet opkomen dagen zonder bericht wordt het volledige sessie tarief in rekening gebracht. Bij tijdig afzeggen ben ik nog in de gelegenheid om iemand anders in te plannen. Afmelden mag per mail, app of telefoon.

Locatie wandeltherapie

Voor wandeltherapie maak ik veelal gebruik van natuurgebied ‘Het Holtingerveld’ in Havelte. Je zou kunnen stellen dat het Holtingerveld mijn ‘praktijkruimte’ is van waaruit ik werk. Ik spreek af op een rustige plek met voldoende parkeergelegenheid.

Eventueel kan ook afgesproken worden op een locatie in de omgeving van Havelte, mocht dat wenselijk zijn.
Buiten een straal van 10 km worden daarvoor wel reiskosten in rekening gebracht.

Ik hanteer het motto: ‘Het is altijd weer voor wandeltherapie!’
We kunnen ons immers kleden op regen, wind en modderige paden. Alleen wanneer er sprake is van een gevaarlijke weersituatie waarvoor een weeralarm wordt afgekondigd, wordt de afspraak in overleg met jou verplaatst naar een andere dag.

 

Tarieven - Groepstraining ACT

Voor 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een terugkomavond geldt een tarief van 400 euro (incl. BTW) voor particulieren en een zakelijk tarief van 600 euro (incl. BTW). Dit is inclusief een werkboek en het gebruik van de act guide app. De kosten van de training dienen uiterlijk een week voor de start van de training overgemaakt te zijn op rekening van ACT outside.

Locatie en start van de training

De groepstraining gaat van start bij minimaal 4 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 8. Je krijgt uiterlijk een maand van tevoren bericht of er voldoende aanmeldingen zijn om de training te laten starten.

Locatie van de training is:
De Molenschuur bij de Havelter Molen, Molenweg 29, 7971 BJ Havelte.
Tijdens de training is er Koffie, thee en water beschikbaar.

Meer informatie, kennis maken of een afspraak maken?

Neem gerust contact met mij op