Wat is ACT?

Wat is ACT?

ACT outside werkt vanuit de theoretische kaders van de positieve psychologie, met als centrale therapievorm de Acceptance en Commitment Therapy (ACT).
ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapie en behoort tot de derde generatie gedragstherapie.
ACT is een behandelvorm met een gedegen wetenschappelijke basis. Er gebeurt veel onderzoek naar de werkzaamheid en de verfijning van deze therapievorm.

Het doel van ACT is om

• vaardiger en flexibeler om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens
• vaardiger en flexibeler om te gaan met de hindernissen en uitdagingen van je leven
• bewuster in je leven te staan
• te weten wat je belangrijk en waardevol vindt in je leven
• te leren hier meer naar te handelen

Bij ACT leer je om anders om te gaan met het vruchteloze gevecht tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen zodat je een (meer) bewust en op je waarden gericht leven kan leiden.

 

Wanneer ACT?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ACT effectief is voor uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten: angst/paniek, depressie, obsessief-compulsieve klachten, sociale fobie, gegeneraliseerde angst, psychosegevoeligheid, borderline problematiek, stress op het werk, burnout, chronische pijn/vermoeidheid, verslaving…

Voor wie is ACT?

Omdat ACT gericht is op het verhogen van de psychische flexibiliteit en iedereen wel eens doeltreffend wil handelen bij emotioneel ongemak of zich te verbinden met wat hij/zij aan het doen is of elk moment van het leven te waarderen, ongeacht hoe hij/zij zich voelt, lijkt ACT voor iedereen geschikt. Het verhoogt je algemene psychologische flexibiliteit en veerkracht.
(Bron: Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Een heldere en toegankelijke introductie op ACT. Russ Harris)

 

Zie voor meer informatie over ACT ook de website van de beroepsvereniging »

 

De zes processen van ACT

Er staan zes processen centraal:
• Meer in het huidige moment leven en minder op de automatische piloot.
• Anders omgaan met vervelende en niet-helpende gedachten.
• Aanvaarden van vervelende gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen die je niet kan veranderen of controleren.
• ‘Jezelf’ en je leven in een ruimer perspectief te bezien.
• Ontdekken wat je nu echt belangrijk en waardevol voor je is in je leven.
• Te handelen in de richting van je waardevolle doelen.

Al deze processen hangen nauw aan elkaar en zijn alle verbonden met psychologische flexibiliteit.

Psychologische of ook wel psychische flexibiliteit is het vermogen om met het volle bewustzijn in het huidige moment te zijn en daarbij open te staan voor je ervaring en te handelen naar je waarden.

Efficiënter omgaan met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens
Tijdens de therapiesessies worden vaardigheden aangeleerd om efficiënter met vervelende of pijnlijke gedachten en gevoelens om te gaan waardoor je kan komen tot meer psychologische flexibiliteit.

Om dit te leren worden er gewerkt met velerlei (ervarings)oefeningen, beelden en metaforen. Metaforen doen bij uitstek een beroep op het creatieve vermogen en kan daardoor goed een vastgeroest denkpatroon doorbreken.

De vaardigheden die je leert in de therapie kan je thuis oefenen tussen de sessies in. Hoe meer je oefent, hoe meer voordelen je er zelf van ondervindt.

Meer informatie, kennis maken of een afspraak maken?

Neem gerust contact met mij op